Elektrobiologisch woononderzoek

Een elektrobiologisch woononderzoek geeft inzicht in de stralingsbelasting waar je als bewoner aan wordt blootgesteld. Deze belasting wordt onder andere veroorzaakt door magnetische, elektrische en hoogfrequente wisselvelden en kan invloed hebben op je gezondheid.

Door metingen te verrichten in de slaapkamers van je woning kan ik deze stralingsbelasting in kaart brengen. Vervolgens vergelijk ik de gemeten waarden met vastgestelde normen en richtlijnen op dit gebied en indien nodig geef ik advies over eenvoudige mogelijkheden om deze te verbeteren.